Ebelik Sempozyumu


Sayın Meslektaşlarımız

Üsküdar Üniversitesi sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü olarak, 5 Mayıs Uluslararası Ebeler Gününü sizlerle birlikte kutlamak ve bilimsel bilgilerimizi paylaşmak amacıyla “Sürdürülebilir Gelecek İçin; Ebeler Her Yerde” sempozyumunu planladık. 
Bilindiği üzere 2020 yılı Uluslararası Ebeler ve Hemşireler yılı olarak ilan edilmiş ve her iki mesleğin toplum sağlığına katkıları ve bu katkıların önemi değişik platformlarda ortaya konulmuştu. Bu yıl da, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında ebelerin yeri ve önemine dikkat çekmeyi sürdürmek istedik. 
Ebelerin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden yalnızca bireysel sağlık hedefi değil, diğer pek çok hedeflerine ulaşılmasındaki önem ve değerini her fırsatta ortaya koymak, konuya ilişkin sağlık politikalarının  oluşturulması açısında da değerli ve gereklidir. Bu nedenle, sempozyum teması olarak “Sürdürülebilir Gelecek İçin; Ebeler Her Yerde” başlığını seçtik. 
Sempozyumda, anne sağlığı, yenidoğan ve çocuk sağlığı, anne-bebek ruh sağlığı oturum başlıkları altında ebelerin bu alanlarda yeri, önemi, katkı ve sorumluluklarının yanı sıra ebeliğe yön vermek başlığı altında da neden ebelik eğitimine odaklanılması gerektiği konusuna yer verdik. Alanında uzman akademisyenler ve meslektaşlarımızın, güncel bilimsel bilgiler ışığında bu konulara yönelik bilgi aktarımlarının yanı sıra sizlerin de katkısı ile bilgi ve duyarlılığımızın artacağı ve sesimizin geniş kitlelere ulaşacağına inanıyoruz. 
Uluslararası Ebelik Örgütü 2021 yılı için “Verileri İzleyin: Ebelere Yatırım Yapın” temasını seçmiştir. Sempozyum konularımız ile bu temaya da vurgu yapmayı hedefliyoruz. 
Sempozyum organizasyon komitesi olarak, 5 Mayıs Uluslararası Ebeler Günü’nde gerçekleştireceğimiz online sempozyumda sizlerle birlikte olmayı ve paylaşacağımız bilimsel bilgilerle ufkumuzu genişletmeyi heyecanla bekliyor, sizleri sempozyumumuza davet ediyoruz.  
Saygılarımla

Prof.Dr. Güler CİMETE
Sempozyum Başkanı